Navigatie

Uitreiking Militaire Willems-Orde

Lees meer

Majoor G.P. Tuinman is op 4 december benoemd tot Ridder Militaire Willems-Orde. Z.M. de Koning heeft de hoogste dapperheidsonderscheiding uitgereikt vanwege het optreden van majoor Tuinman in Afghanistan.

  • Op 12 september heeft de heer Van Schoote (1959) een zilveren Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon uitgereikt gekregen uit handen van burgemeester Dassen-Housen van de gemeente Beesel. De heer Van Schoote krijgt deze erepenning voor zijn uitzonderlijk optreden tijdens een schietincident op 7 november 2013 in Reuver.