Navigatie

Uitreiking Militaire Willems-Orde

Lees meer

Majoor G.P. Tuinman is op 4 december benoemd tot Ridder Militaire Willems-Orde. Z.M. de Koning heeft de hoogste dapperheidsonderscheiding uitgereikt vanwege het optreden van majoor Tuinman in Afghanistan.

  • Benoemingen

    Vrijdag 5 december heeft de (rijks)ministerraad ingestemd met de benoeming vanaf januari 2015 van de Kanselier der Nederlandse Orden, generaal-majoor b.d. H. Morsink en van de heer P.A.C.M. van der Velden als lid van het Kapittel voor de Civiele Orden.