Navigatie

Ridder

In de Orde van Oranje-Nassau
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Voor volksvertegenwoordigers gelden andere criteria, neergelegd in artikel 14 van het Ordereglement. De beoordeling van hun functioneren vindt immers reeds plaats door de verkiezingen voor de vertegenwoordigende organen. Daardoor wordt voorkomen dat het functioneren van leden van controlerende organen met direct kiezersmandaat, onderwerp wordt van beoordeling door de gecontroleerde organen zelf.

Enkele aandachtspunten:

 • geruime tijd
 • stimuleren van anderen: voorbeeldfunctie, aanmoediging, bijstaan
 • bijzondere verdiensten jegens de samenleving: zoals vrijwilligers, belangeloze inzet voor bijvoorbeeld jeugd- en jongerenwerk, de multiculturele samenleving of het helpen oplossen van maatschappelijke vraagstukken
 • bijzondere verdiensten in de hoofdfunctie
 • mate van vrijwilligheid
 • aard, intensiteit en diversiteit
 • uitstraling, zichtbaarheid
 • actualiteit van de verdiensten
 • voorbeeldwerking
 • vergoedingsregeling? Hoeveel?
 • gedragen verantwoordelijkheid

Kenmerken van het versiersel, opgenomen in artikel 7 van het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau:

 • Het versiersel, waarvan het kruis een diameter heeft van 46 millimeter, hangend aan het lint, dat op borsthoogte wordt gedragen op de linkerzijde van de kleding. Het lint voor mannen is 37 millimeter breed. Het lint voor vrouwen is 27 millimeter breed en is opgemaakt in de vorm van een strik.
 • Het draagteken is opgemaakt in de vorm van een strik. Het wordt gedragen in plaats van het hierboven genoemde onderscheidingsteken.