Navigatie

Lid

In de Orde van Oranje-Nassau
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Enkele voorbeelden van terreinen waarop bijzondere verdiensten voor de samenleving ontwikkeld kunnen worden:

 • multiculturele samenleving (sociale verbanden)
 • milieu en duurzame ontwikkeling
 • sociale vernieuwing
 • behoud/creëren van werkgelegenheid
 • vrijwilligerswerk in de gezondheidszorg
 • mantelzorg
 • sport
 • buurtactiviteiten en -contacten
 • emancipatie
 • vluchtelingenwerk
 • humanitaire hulpverlening

Kenmerken van het versiersel, opgenomen in artikel 7 van het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau:

 • Het versiersel bestaat uit het kruis dat een diameter heeft van 35 millimeter, hangend aan het lint met een breedte van 27 millimeter, dat op borsthoogte op de linkerzijde van de kleding wordt gedragen. Vrouwen dragen het lint opgemaakt in de vorm van een strik.
 • Het draagteken is een lint, opgemaakt in de vorm van een strik. Het draagteken wordt gedragen in plaats van het hierboven genoemde onderscheidingsteken.