Navigatie

De Orde van Oranje-Nassau

Een overzicht van de verschillende graden

De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

 • Ridder Grootkruis is net als bij de Orde van de Nederlandse Leeuw de hoogste graad in deze orde. Een uitreiking van deze onderscheiding vindt weinig plaats.

  Ridder Grootkruis in de Orde van Oranje-Nassau
 • Ook de onderscheiding Grootofficier is een hoge graad in deze orde. Benoeming vindt soms plaats bij bevordering in de Orde van Oranje-Nassau.

  Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau
 • De onderscheiding Commandeur is de volgende graad. Slechts enkele personen worden benoemd in deze graad, bijvoorbeeld voor bijzondere verdiensten met een mondiale uitstraling.

  Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau
 • Om in aanmerking te komen voor een benoeming tot Officier in deze orde, spelen bedrijfsmatige en maatschappelijke verdiensten op internationaal niveau een rol.

  Officier in de Orde van Oranje-Nassau
 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau is de 5e graad in deze orde en komt vaker voor dan de hogere graden. Bijvoorbeeld sporters met Olympische successen.

  Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
 • De meeste succesvolle aanvragen worden ingediend voor een benoeming tot Lid in deze orde. Op basis van vrijwillige verdiensten kunnen mensen in aanmerking komen.

  Lid in de Orde van Oranje-Nassau