Navigatie

Huisorde van Oranje

De Orde van de Koning
Huisorde van Oranje

De Huisorde van Oranje is een orde die tot de volledige bevoegdheid van de Koning behoort.

De Huisorde van Oranje werd tijdens de regeerperiode van Koningin Wilhelmina ingesteld en drastisch gewijzigd onder Koningin Juliana. Koningin Beatrix heeft bij haar besluit van 31 augustus 2005 het stelsel van verlening van onderscheidingen ter erkenning van verdiensten herzien, ten gevolge waarvan de bepalingen van het Koninklijk besluit van 19 maart 1905, houdende de instelling van de Huisorde van Oranje, zijn vervangen door nieuwe bepalingen.

De orde kent de volgende indeling:

  • De Huisorde
  • De Orde van Trouw en Verdienste
  • De Eremedaille voor Kunst en Wetenschap en de Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft
  • De Kroonorde